Pojistky
Adast

Jednou z důležitých součástí bezpečnostní ochrany čerpacích stanic, lihovarů, palivového hospodářství a založních zdrojů jsou protiexplozní pojistky.

Společnost Adast Systems tyto pojistky nejen vyrábí a testuje, ale rovněž je neustále vyvíjí a zlepšuje a to na základě zkušeností z reálného provozu.

Protiexplozní pojistky ADAST tvoří bezpečnostní ochranu především technologických zařízení sloužících ke skladování, rozvodu, přepravě a zpracování hořlavých plynů a výparů kapalin zařazených do skupiny výbušnosti IIA a část sortimentu do skupiny IIB, IIB3 (protiexplozní obousměrné detonační pojistky). Hlavním úkolem protieplozivních pojistek je zamezit přenesení plamene do chráněných částí zařízení. Podle charakteru bezpečnostní ochrany jsou konstrukčně řešeny proti deflagraci nebo detonaci.

Bezpečná konstrukce s využitím páskové neprůbojné vložky z nerezové oceli a rozpětí provozní teploty od -30 do 60 °C umožňují široké použití těchto pojistek z hlediska bezpečnosti kritických technologií čerpací stanice. Protiexplozní pojistky ADAST splňují nejen náročné podmínky ČSN EN 12874, ale jsou certifikovány i notifikovaným orgánem CE 1026 -AO 210 FTZÚ, s. p., Ostrava-Radvanice podle směrnice 94/9/ES ATEX.

Protiexplozní pojistky jsou jednou z důležitých součástí bezpečnostní ochrany čerpacích stanic. Zákon nařizuje jejich každoroční revizi. Společnost Adast Systems provádí revize pojistek ADAST svými vyškolenými techniky.

Plovákové
ovladače

Plovákový ovladač je zařízení, které slouží k signalizaci minimální výšky, maximální výšky a havarijního stavu hladiny kapalin v ukádacích a provozních nádržích, případě k automatickému ovládání čerpacího zařízení v závislosti na výšce hladiny v nádrži.

Plovákový ovladač je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu – skupina zařízení II, kategorie 2 (1) G, skupina výbušnosti IIA, teplotní třída T3.

Plovákový ovladač lze použít pro kapaliny – hořlavé, třídy nebezpečnosti IV až I podle ČSN 650201 o viskozitě max. do 1500 mm2.s-1.