Hybridní
výdejní stojany

Výdejní stojany jsou určeny k výdeji klasických paliv - automobilových benzínů, motorové nafty, leteckého petroleje, bionafty a paliv s příměsí etanolu.