E 218.3/30

Ostatní/nahradní díly

Popis funkce

S klesající nebo stoupající hladinou v nádrži se pohybuje po vodicí trubce plovák se zabudovaným magnetem. Dosáhne-li magnet úrovně jazýčkového spínače, dojde k sepnutí kontaktů a tím k zapojení elektrického obvodu připojeného zařízení (signální světlo, houkačka, stykač motoru apod.). Horní třetí kontakt umístěný vždy cca 60 mm nad spínačem pro maximální výšku hladiny slouží pro signalizaci nebezpečí přeplnění nádrže. Poloha plováku v mezních spínacích polohách je zajištěna nastavitelnými zarážkami, aby kontakty zůstaly trvale sepnuty.

Plovákový ovladač s rozpínacími kontakty

Ovladač typ E 218.3/xx/R je materiálově, konstrukčně i funkčně shodný s typem E 218.3/xx. Liší se pouze vyšším stupněm krytí - IP 55 podle ČSN EN 60529 a obrácenou funkcí jazýčkových kontaktů. Vyššího stupně krytí je dosaženo použitím „O“ kroužku vloženého v zápichu hlavice pod víkem.


Obrácená funkce jazýčkových kontaktů je taková, že dosáhne-li magnet kontaktu, dojde k jeho rozepnutí (přesušení obvodu).
 

  E 218.3/30 E 218.3/30/R
Provozní napětí 230 V (AC) 200 V (DC)
Proudové zatížení 1 A 0,5 A
Spínací výkon 40 VA (AC) 20 W (DC)

Maximální hladina: 400 mm

Minimální hladina: 2920 mm

Průměr nádrže: 3000 mm

Celková délka: 3020 mm

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Signalizované stavy:

• maximální hladina

• minimální hladina

• havarijní hladina

Životnost jazýčkového kontaktu: 5.105 sepnutí

 Max. viskozita média: 1 500 mm2.s-1